Näringsdepartementet

Regeringen ger pengar till projekt skola-arbetsliv

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 11:47 CEST

Regeringen har beviljat Svenskt Näringsliv i Karlstad 2,4 miljoner kronor för projektet Kraftsamling för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv i Värmland.

- Det är viktigt att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv, inte minst mot bakgrund av att det behövs fortsatta insatser för att minska arbetslösheten bland unga människor, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Projektet Kraftsamling är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv i Karlstad, LO, TCO, Region Värmland, Karlstads universitet, Länsarbetsnämnden Värmlands län och Myndigheten för Skolutveckling i Karlstad. Det ska pågå i tre år med början vid årsskiftet 2004/2005.


Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26

Anna Santesson
Kansliråd
08-405 12 34