Kulturdepartementet

Regeringen ger sändningsutrymme till kommersiell digital radio

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 12:55 CEST

Regeringen har idag beslutat om sändningsutrymme för kommersiell digital radio. Beslutet innebär att ett visst frekvensutrymme kan tas i anspråk för digital marksänd ljudradio. Det handlar om idag oanvända frekvenser som genom internationella överenskommelser är planerade för digital radio.

- Det analoga FM-nätet har begränsade utvecklingsmöjligheter och vi ger nu den kommersiella radion förutsättningar att utvecklas på en ny plattform, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Beslutet medför att det nu är möjligt för Myndigheten för radio och tv att meddela sändningstillstånd enligt radio- och tv-lagen. Beroende på vilken teknik som används kan det bli upp till 30 kanaler i hela landet.

- Jag anser att utvecklingen av digitalradion bör vara marknadsdriven, vilket innebär att radioföretagen bestämmer utvecklingen och där givetvis konsumenternas intressen är vägledande, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Nästa steg är att Myndigheten för radio och tv i samråd med branschen utarbetar en strategi för tillståndsgivningen.

Regeringen har idag också förnyat Sveriges Radios och Sveriges Utbildningsradios kompletterande tillstånd att bedriva digitala ljudradiosändningar. För SR:s och UR:s del innebär besluten rent praktiskt ingen skillnad jämfört med tidigare. I dag sänder företagen åtta programtjänster i Stockholm, Göteborg, Malmö och delar av Norrbotten.


Kontakt:
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

Erik Kristow
Politiskt sakkunnig
08-405 17 65
070-234 00 72