Miljödepartementet

Regeringen ger tillstånd till effekthöjningar vid Ringhals kärnkraftverk

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:56 CEST

Regeringen har i dag beslutat att bevilja Ringhals AB tillstånd till effekthöjningar i Ringhalsreaktorerna 1 och 3 samt fortsatt tillstånd till drift vid förhöjd effekt i Ringhals 2. Regeringen har även beslutat att befintlig och utökad verksamhet vid Ringhals kärnkraftverk är tillåtlig enligt miljöbalken.

SKI har överlämnat två ansökningar om tillstånd till effekthöjningar i reaktorerna Ringhals 1 respektive Ringhals 3. Dessutom har SKI lämnat över en ansökan om fortsatt tillstånd till drift vid förhöjd effekt vid Ringhals 2. För större effekthöjningar krävs oftast tillstånd från regeringen.

Regeringens prövning av ansökan om effekthöjningar har gjorts enligt kärntekniklagen. Kärntekniklagen är en säkerhetslagstiftning och regeringens prövning grundas på säkerhetsmässiga bedömningar.

SKI bemyndigas att besluta om de ytterligare villkor som ska gälla för tillståndet till effekthöjningen med hänsyn till säkerheten. Statens Strålskyddsinstitut (SSI) beslutar om ytterligare villkor för strålskyddet.

Regeringen har tidigare lämnat tillstånd till effekthöjningar vid nio av de totalt tolv svenska kärnkraftsreaktorerna. Det gäller Barsebäck 1 och 2 (1985), Forsmark 1 och 2 (1986), Forsmark 3 (1989), Oskarshamn 2 (1986), Oskarshamn 3 (1989), Ringhals 1 (1989) och Ringhals 2 (1990).
Dessa effekthöjningar har medfört en ökat installerad elektrisk effekt på totalt 737 MW.

Den totala installerade kärnkraftsproducerade effekten ligger i dag på 9242 MW efter att Barsebäck 2 stängts. De nu beviljade effekthöjningarna motsvarar en ökad elektrisk effekt på cirka 200 MW.

Regeringen har i dag även beslutat att verksamheten vid Ringhals kärnkraftverk är tillåtlig enligt miljöbalken. Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har till regeringen överlämnat frågan om det finns hinder mot att bedriva verksamhet vid Ringhals kärnkraftverk enligt miljöbalken.

Regeringen har i detta beslut prövat om verksamheten är tillåtlig endast i de delar som miljödomstolen överlämnat. Det handlar om omhändertagandet av det använda kärnbränslet, kärnsäkerheten samt energihushållningen. Regeringens sammanvägda bedömning är att det i dessa avseenden inte finns hinder enligt miljöbalken mot att tillåta verksamheten vid Ringhals kärnkraftverk.

Nu överlämnas ärendet åter till miljödomstolen i Vänersborg för att pröva de frågor som återstår.


Kontakt:
Anna Larsson
Pressekreterare
08-405 24 45
070-605 60 32
registrator@sustainable.ministry.se

Monica Daoson
Kansliråd
Frågor om miljöbalksprövningen
08-405 20 51

Gabor Szendrö
Departementssekreterare
Frågor om effekthöjningen
08-405 20 31