Centerpartiet

Regeringen gömmer förändringar av skogspolitiken

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 13:34 CET

Regeringen har gömt undan viktiga förändringar av skogspolitiken, avslöjar tidningen Land Lantbruk i dag.

I delen av regeringens höstbudget som berör kulturpolitiken – under utgiftsområde ”Kultur, medier, trossamfund och fritid” – finns en skrivning som vittnar om att regeringen planerar långtgående förändringar av skogspolitiken.

”Regeringen vill stärka allmänhetens delaktighet i naturvårdsarbetet, bl.a. genom tillgång till miljöinformation, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning”, skriver regeringen i höstbudgeten.

Uppgifterna är uppseendeväckande, inte minst med tanke på att regeringen tillsatte en utredning i våras där man ska ”identifiera behov” och ”analysera om” allmänheten ska ha rätt till överprövning av Skogsstyrelsens beslut.

– Det är verkligen uppseendeväckande att man föregriper utredningen på det här sättet och att det dessutom görs undanskymt på några rader i kulturbudgeten. Detta både förekommer och bortser från allt arbete som branschen lagt ner i referensgruppen för nationellt skogsprogram, säger Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Eskil Erlandsson.

Han menar att sådana förändringar skulle kunna få väldigt negativa konsekvenser för en klimatviktig bransch.

– Vad man inte verkar förstå är att ett sådant ingrepp i skogsbruket och äganderätten skulle vara rent kontraproduktivt ur miljö- och klimathänsyn. Det svenska skogsbruket är oerhört viktigt för den gröna omställningen. Biobaserade produkter och bränslen behövs för att vi ska klara klimatutmaningen. Då måste skogsbruket uppmuntras, inte motarbetas, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.