Näringsdepartementet

Regeringen gör en översyn av regelverket om förarbevis för moped klass 1 och terrängskoter

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 17:57 CEST

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av regelverket om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Som underlag för översynen skall utredaren utvärdera hur det nuvarande systemet, som infördes den 1 januari 2000, har fungerat i praktiken. Det blir fråga om en bred översyn av regelverket och de krav som gäller för att få köra moped klass I och terrängskoter. Vid översynen skall utredaren särskilt överväga om förarbevisen i framtiden bör kunna återkallas t.ex. när innehavaren gör sig skyldig till trafikbrott.

De förarbevis som i dag krävs för att få köra moped klass I och terrängskoter kan inte återkallas. Detta innebär att den som har både förarbevis och körkort och som gör sig skyldig till t.ex. grovt rattfylleri kan få körkortet återkallat men får behålla förarbeviset. Personen i fråga kan alltså fortsätta att köra moped klass I eller terrängskoter, men är förhindrad att köra bil.

– Dagens system kan upplevas som otillfredsställande från trafiksäkerhetssynpunkt, säger biträdande näringsminister Ulrica Messing i en kommentar. Det är därför viktigt att nu låta utreda frågan om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter med ett tydligt fokus på trafiksäkerheten. Samtidigt är det viktigt att ett framtida system inte innebär att den enskildes kostnader för att få förarbevis ökar.

Ulrica Messing har till särskild utredare förordnat Valter Nilsson. Utredningen skall redovisa sitt arbete senast den 30 november 2004.

Lovisa Lagerström Lantz, Pressekreterare
08 - 405 36 31, 070 - 592 45 46

Fredrik Ahlén, Ämnesråd
08 – 405 36 37