Säkerhets- och försvarsföretagen

"Regeringen gör felaktiga antaganden och kortsiktiga beräkningar"

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:01 CEST

Försvarsmateriel skapar intäkter för Sverige

­- De neddragningar som regeringen presenterade på torsdagen bygger på kortsiktiga beräkningar och felaktiga antaganden om säkerhets- och försvarsindustrin, säger Lars Olsson, informationsdirektör på Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).Exportintäkter och arbetstillfällen ger ett positivt tillskott till Sveriges ekonomi. Smartare affärer istället för neddragningar skulle generera ännu mer intäkter för staten.

-Industrin skapar stora intäkter till Sverige i samband med exportaffärer. Skatteintäkterna kommer

både stat och kommuner tillgodo. Industrin är till största delen svenskägd, vilket innebär att även vinsterna stannar inom landet, säger Lars Olsson.

Men det finns ännu bättre affärer att göra för staten. I de flesta stora utvecklingsprojekt har staten gjort royaltyavtal med industrin där en del av exportintäkten direkt tillfaller staten som ersättning för

utvecklingskostnaderna. Detta gäller bland annat projekt som Stridsfordon 90, Bandvagn 206,

Stridsbåt 90, flera pansarvärnsvapen, Robot 15, Robot 70 och radarstationerna Giraffe, Erieye och Arthur.

De senaste fem årens export av produkter och tjänster uppgick till 86 miljarder. 2007 var exporten 21,3 miljarder.

­Om försvaret hade fått tillbaka delar av dessa pengar så hade vi inte sett någon ekonomisk kris. Men istället går pengarna till statskassan. Man glömmer att royaltyintäkterna handlar om miljardinkomster för staten. Detta innebär att staten direkt fått tillbaka hela utvecklingskostnaden för dessa projekt. Till detta kommer all den teknik som kommit samhället tillgodo och det goda renommé som skapats internationellt och övriga näringspolitiska och nationalekonomiska effekter, säger Lars Olsson.

Fortfarande är säkerhets- och försvarsindustrin en nationell angelägenhet i de flesta länder. Länder med en offensiv försvarsindustristrategi som värnar om den egna industrins förmåga har störst förutsättningar på en starkt politiserad och protektionistisk marknad. Med den svenska staten som referenskund och partner ökar svensk industris konkurrenskraft på exportmarknaden till nytta för det svenska försvaret, staten som helhet och industrin.

­Jag har svårt att förstå att man tackar nej till en god affär genom att agera så här kortsiktigt när det finns både försvarsmässiga, säkerhetspolitiska och ekonomiska skäl att ha en egen försvarsindustri,

säger Lars Olsson.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Lundberg, vd Säkerhets- och försvarsföretagen, 0709-99 00 40

Lars Olsson, informationsdirektör, Säkerhets- och försvarsföretagen, 070-242 06 77

Säkerhets- och försvarsföretagen är intresseföreningen för små och stora företag inom säkerhets- och försvarsområdet i Sverige. Syftet är att skapa bättre industriella och kommersiella förutsättningar för medlemsföretagen. Föreningen sprider kunskap om företagens betydelse för säkerhet och försvar samt för sysselsättningen. Föreningen har idag 42 medlemsföretag varav 32 är SME-företag. Företagen har 22 000 anställda och omsätter 38 miljarder (2007). Säkerhets- och försvarsföretagen skapar sysselsättning för cirka 100 000 personer. Läs mer på www.soff.se.