Socialdemokraterna

Regeringen gör nedskärningar för små- och medelstora företag

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 14:52 CET

Idag justerades näringsutskottets yttrande till finansutskottet med anledning av budgetramarna för utgiftsområdena regional utveckling, energi och näringsliv. Den borgerliga majoritetens beslut om budgetramarna innebär bland annat en mycket kraftig neddragning av exportfrämjandet, kraftiga nedskärningar i investeringsfrämjandet samt att forskningsprogrammet Forska&Väx måste läggas ned. Thomas Östros, socialdemokraternas näringspolitiske talesman kommentar regeringens förslag.

- De borgerliga partierna föreslår kraftiga nedskärningar som särskilt drabbar små- och medelstora företag. Export- och investeringsfrämjandet närmare halveras, med stora konsekvenser för svenska företags möjligheter att söka nya internationella marknader. Exportrådet och Invest in Sweden Agency tvingas till minskad närvaro på viktiga marknader utomlands. Nysatsningen på regionala exportrådgivare i Sverige som ger kostnadsfri exportrådgivning till småföretag blir av med sin finansiering. Det säger Thomas Östros, socialdemokraternas näringspolitiske talesman i en kommentar.

– Vi socialdemokrater vill istället stärka export- och investeringsfrämjandet, bygga ut den regionala exportrådgivningen och särskilt stödja små företags tjänste- och miljöteknikexport. Vi vill också fortsätta satsningen på små och medelstora företags forskning och utveckling genom programmet Forska&Väx.

För mer information
Dan Lundqvist
Pressekreterare
070-5910012
dan.lundqvist@riksdagen.se

Joakim Bourelius
Politisk sekreterare
070-5463012
joakim.bourelius@riksdagen.se