Näringsdepartementet

Regeringen gör översyn av bestämmelser som reglerar taxibranschen

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 16:59 CEST

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av de bestämmelser som reglerar taxibranschen. Översynen skall särskilt inriktas på följande.

· Utredaren skall analysera vilka åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta med den olagliga yrkesmässiga taxitrafiken, s.k. svarttaxi.· Utredaren skall analysera om åtgärder också bör vidtas för att minska den ekonomiska brottsligheten inom taxibranschen.· Utredaren skall analysera vissa frågor som rör den behörighet som krävs för att få köra fordon i taxitrafik, bl.a. vad avser medicinska krav.

Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 1 november 2004.

– Det har kommit oroande rapporter från bl.a. Rikspolisstyrelsen som tyder på att svarttaxiverksamheten inte har minskat trots att straffmaximum för olaga yrkesmässig för några år sedan höjdes från sex månader till ett år, säger biträdande näringsminister Ulrica Messing i en kommentar. Det är mot den bakgrunden en utredare nu skall överväga vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta med problemen kring svarttaxi.

– Svarttaxiverksamheten är inte bara ett storstadsproblem utan förekommer i hela landet. Förutom att verksamheten utgör en källa till kriminalitet innebär den att konkurrensen på taximarknaden sätts ur spel.

Lovisa Lagerström Lantz, Pressekreterare
08 - 405 36 31, 070 - 592 45 46

Fredrik Ahlén, Ämnesråd
08 – 405 36 37