Näringsdepartementet

Regeringen gör översyn av post- och kassaserviceområdet

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 11:13 CEST

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08 – 405 36 31
070 – 592 45 46

Regeringen har idag beslutat att tillsätta Susanne Lindh som särskild
utredare med uppdrag att utreda ny reglering av postverksamhet samt
behovet av statliga insatser för den grundläggande kassaservicen.

Utredaren skall på postområdet göra en samhällsekonomisk analys av
liberaliseringen av marknaden för att se om syftet med liberaliseringen
har uppnåtts och om det i dag finns några hinder för marknadens
utveckling. Utredaren skall, om det finns behov av det, föreslå
förändringar i regelverk, myndighetsorganisation och politiska mål.

- Postlagen kom till för snart 10 år sedan och det är nu dags att
utvärdera effekterna av liberaliseringen och se om det i dag finns
några hinder för marknadens fortsatta utveckling, säger Ulrica
Messing.

Andelen av Sveriges befolkning som använder sig av Svensk Kassaservices
tjänster minskar för varje år. Fler och fler går över till att använda
billigare och bekvämare betalningsformer såsom t.ex. bank över
Internet. Utredaren skall därför analysera och bedöma samhällets behov
av och kostnader för en grundläggande kassaservice och utifrån denna
bedömning föreslå en framtida lösning som är godtagbar ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.

- De ökade kostnaderna som följer av att allt färre människor använder
sig av manuella kassaservistjänster kräver att den grundläggande
kassaservicen ses över. Vi måste bli bättre på att anpassa servicen
efter att behovet hos befolkningen förändras över tiden, säger Ulrica
Messing.

Ulrica Messing har till särskild utredare förordnat Susanne Lindh.
Susanne Lindh är regionchef i Vägverket i region Skåne. Hon har
tidigare ansvarat för bl a post- och telefrågor i det tidigare
Kommunikations-departementet och varit ledamot i Post- och
Telestyrelsens styrelse under sex år. Utredningen skall redovisa sitt
arbete avseende den grundläggande kassaservicen senast den 1 maj 2004
och avseende postverksamheten senast den 1 november 2004.