Miljödepartementet

Regeringen har beslutat att utreda konkurrensen på elmarknaden

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:40 CEST

Regeringen har idag beslutat att konkurrensen, prisbildningen och den finansiella handeln på elmarknaden skall följas upp och analyseras.

Energimarknadsinspektionen får regeringens uppdrag att analysera elmarknadens funktionssätt med tonvikt på konkurrensen och prisbildningen på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen skall överväga behovet av eventuella åtgärder för att säkerställa en väl fungerande konkurrens och effektiv prisbildning. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2006 efter samråd med bland annat Konkurrensverket.

Därutöver får Statens energimyndighet regeringens uppdrag att analysera den finansiella elmarknaden. Energimyndigheten skall överväga behov och föreslå eventuella åtgärder för att förbättra den finansiella elmarknadens effektivitet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2006 efter samråd med bland annat Finansinspektionen.

Uppdragen är en del i regeringens åtgärdsplan för att stärka konkurrensen och effektiviteten på elmarknaden i Sverige och Norden.

- Det är viktigt att se till att konkurrensen och prisbildningen fungerar väl på elmarknaden, så att konsumenterna inte drabbas av omotiverade prisökningar. Den svenska och nordiska elmarknaden är på många sätt ett föredöme, inte minst inom EU. Det är därför viktigt att vidareutveckla den gemensamma marknaden för att förbättra elmarknadens funktionssätt och stärka konkurrensen, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i en kommentar.


Kontakt:
Stefan Engström
Pressekreterare
08-405 13 44
070-551 90 74
stefan.engstrom@sustainable.ministry.se

Ulf Sävström
Kansliråd
08-4052209