Vägverket

Regeringen har gett klartecken till Norra länken

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 15:03 CEST

Idag fattade regeringen beslut om att ge klartecken för byggandet av Norra länken, en fyra km lång trafikled i Stockholm som sträcker sig mellan Norrtull och Värtan och har en anslutning till Roslagsvägen vid universitetet. Norra länken är den norra motsvarigheten till Södra länken.

- Regeringens beslut är av stor betydelse för regionens utveckling. Trafiksituationen är idag besvärlig i stora delar av Stockholm med köer, dålig framkomlighet, buller och avgasproblem som följd. Tung trafik från Värtahamnen och Frihamnen tvingas in på innerstadsgator. Med Norra länken kan vi leda ner denna trafik i tunnlar vilket gagnar både miljön och trafiksäkerheten samtidigt som Värtahamnen och Frihamnen får bättre förbindelser, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö vid dagens presskonferens som hölls tillsammans med Stockholms stad.

I och med dagens beslut kommer Vägverket att påbörja upphandlingen av de entreprenörer som ska bygga den 4 km långa länken som i huvudsak går under jord. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten i landet. Totalt handlar det om ett 40-tal anläggningsentreprenader. Byggtiden är nio år och med dagens tidplan kan länken öppnas för trafik 2015. Projektet beräknas kosta cirka 7 miljarder kronor.

- Norra länken är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga stadens planer på utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i Värtaområdet. Det handlar om 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser, sa borgarrådet Annika Billström. Norra Länken kommer också att förbättra stockholmarnas vardag genom att restiderna förkortas för många.

Byggandet av Norra länken kommer att påbörjas under året men de stora entreprenaderna kommer inte att starta förrän 2007.

För mer information se www.vv.se/norralanken


Norra länken löser problem och skapar nya möjligheter för Stockholmsregionen. Tillsammans med Södra Länken och Essingeleden utgör Norra länken ett centralt beläget och sammanhängande trafiksystem. Länken behövs för hela regionens konkurrenskraft och tillväxt och är av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen.
Norra länken innebär även fördelar för boende och trafikanter i området. Genom att leda personbilar och tung trafik i tunnel kan flera miljömål uppnås; t ex sänkta bullernivåer och sänkta kvävedioxid-halter. Samtidigt ökar framkomligheten och nya bostäder och arbetsplatser kan byggas i nordöstra Stockholm. Norra länken bidrar också till säkrare innerstadsgator för gående och cyklister.
Norra länken sträcker sig mellan Norrtull och Värtan samt har en anslutning till Roslagsvägen vid universitetet. Norra länken blir cirka 5 km, varav cirka 1 km redan är byggd och tagen i trafik. Den största delen av Norra länken ska gå i tunnlar. Den längsta tunnelsträckan blir cirka 3 km.Birgitta Holmström
Informationschef
birgitta.holmstrom@vv.se
Direkt: 08-757 67 21
Mobil: 070-673 64 88
Fax: 08-98 23 23