Justitiedepartementet

Regeringen har i dag fattat beslut om det årliga dokument som styr Polisens verksamhet.

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 16:16 CET

I beslutet, som avser regleringsbrevet för 2010, ställer regeringen bland annat krav på att
- Polisen ska bli mer effektiv och förbättra verksamhetsresultatet
- Skillnader i resultatet mellan polismyndigheterna ska minska
- Rikspolisstyrelsen ska redovisa och bedöma utvecklingen av verksamheten hos polismyndigheterna

Regeringen har genom det tillskott på 930 miljoner kronor som Polisen har fått innevarande år samt budgetförstärkningen på 1,1 miljard kronor för 2010 säkerställt löftet om 20 000 poliser. Totalt under mandatperioden har regeringen förstärkt Polisens budget med närmare 2,5 miljarder kronor. Samtidigt har antalet poliser ökat med över 2 600. Genom denna satsning har regeringen försett Polisen med nödvändiga resurser för att kunna förbättra resultatet och utveckla verksamheten.

Regeringen har i olika beslut, som nu senast i regleringsbrevet för 2010 men även i beslutet om att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att effektivisera polisverksamheten, ökat kraven på polisorganisationen att se över och förbättra sin verksamhet.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22