Lärarnas Riksförbund

"Regeringen har lyssnat till remisstansernas synpunkter".

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 16:15 CEST

Metta Fjelkner kommentererar propositionen Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

- Det är bra att regeringen lyssnat på remissinstansernas kritik och inte följt utredarens förslag vad gäller utvidgningen av trakasseri-begreppet, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund.

- Det är också bra att regeringen ger ett tydligt utrymme för lärares befogade tillrättavisningar. Lärare ska inte behöva vara rädda för att bli anmälda för kränkande behandling när de ingriper i ordningsfrågor. Mot bakgrund av detta lagförslag blir det nu än viktigare att Skollagen blir mycket tydlig på vilka befogenheter lärare och skolledare har för att upprätthålla ordning och studiero. Alla lärare måste vara trygga med var gränserna går.

- Det är dock olyckligt att inte regeringen avsätter särskilda pengar för genomförande av lagstiftningen ute i kommunerna. Regeringen väljer att införa ett helt nytt begrepp, "annan kränkande behandling", som måste göras välkänt ute i skolorna. Lärare ska inte behöva sväva i ovisshet om vad som är befogade tillrättavisningar och vad som riskerar att uppfattas som "annan kränkande behandling" .

- Gränsdragningsfrågorna måste diskuteras och förankras ute i skolorna redan nu. Lärarna ska inte behöva vänta på att en rättspraxis etableras för att veta vad de har rätt att göra och inte göra, avslutar Metta Fjelkner.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
Zoran Alagic, pressombudsman, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00