Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Regeringen hemlighåller Rysslandspolitiken

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 11:36 CEST

Alliansen gick 2006 till val på en förändrad politik gentemot Ryssland. Men dess konkreta innehåll har aldrig offentliggjorts, och i årets valmanifest nämns den knappt överhuvudtaget. Regeringens agerande förhindrar en konstruktiv diskussion och en effektiv granskning. Det skriver Östgruppen i en debattartikel på Newsmill idag.

- Utvecklingen i Ryssland är viktig också för Sverige, och därför behövs det ett brett politiskt engagemang. Men utan insyn i den förda politiken blir detta omöjligt, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Inför det förra riksdagsvalet utlovade Alliansen “en mer realistisk Rysslandspolitik”. Östgruppen vände sig därför i våras till UD  för att få ta del av hur Sveriges konkreta Rysslandspolitik ser ut. UD hänvisade i första hand till sin hemsida. Där återfanns en allmänt hållen informationstext om de senaste årens utveckling i Ryssland, samt ett politiskt strategidokument daterat maj 2004. I övrigt meddelade UD att Sveriges utrikespolitik presenteras i den årliga utrikesdeklarationen, där det bara finns utrymme för allmänt hållna formuleringar och inga djupare resonemang.

- Jag förstår att en viss grad av sekretess kan vara motiverad i dessa sammanhang, men också den tysta diplomatin måste rimligen någon gång redovisa sina mål, strategier och resultat. Annars har medborgarna ingen aning om vilken politik som regeringen egentligen för, säger Martin Uggla.


Artikeln på Newsmill finns att läsa här: http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/14/ka-insynen-i-rysslandspolitiken

För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.