Kulturdepartementet

Regeringen höjer biblioteksersättningen för 2011

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 12:11 CEST

Regeringen avser att höja biblioteksersättningen och fastställa den nya nivån till 127,9 miljoner kronor för 2011. Detta är en höjning med 1,4 miljoner kronor jämfört med fjolåret. Det innebär att nivån på grundbeloppet höjs från 1,32 till 1,33 öre. Ersättningen stiger med ytterligare 4,3 miljoner kronor 2012 vid ett oförändrat grundbelopp till följd av ökad utlåning, enligt den statistik som Sveriges författarfond presenterat.

Representanter för Kulturdepartementet och de litterära upphovsmännen har i drygt ett år förhandlat om nivån på biblioteksersättningen. Eftersom parterna inte kunde enas kring ersättningens nivå för 2011 begärde upphovsmännens representanter hösten 2010 att medlare skulle tillsättas.

Medlarna har fört diskussioner med parterna och lämnade den 1 juni ett sista bud. Detta har avvisats från Kulturdepartementets sida eftersom det går långt utöver de ekonomiska ramarna. Departementet har även gett medlarna besked att medlingen därför bör avbrytas.

- Jag beklagar att vi inte kunnat nå enighet med motparten om nivån på biblioteksersättningen. Samtidigt har den nuvarande förhandlingsordningen stora brister, säger Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

- Jag tycker att vi ska ha öppna och rättvisa bidragssystem, i stället för ersättningar som görs upp i slutna förhandlingsrum. Därför har regeringen bett litteraturutredningen se över den nuvarande förhandlingsordningen, säger Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Fakta om biblioteksersättningen
Systemet med en särskild biblioteksersättning har funnits sedan 1954. Ersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas ut kostnadsfritt från offentliga bibliotek.

Sveriges författarfond fördelar dessa medel till enskilda upphovsmän och översättare i form av individuella och statistiskt beräknade ersättningar och till det som kallas garanterade författarpenningar. Medlen går också till olika former av stipendier och bidrag.

Biblioteksersättningens storlek fastställs genom att multiplicera det totala antalet utlån av svenska originalverk - och verk i svensk översättning - med ett visst örestal. Utöver detta får upphovsmännen bl.a. kompensation för den läsning som sker på plats i biblioteken.

Sedan mitten av 1980-talet föregås fastställandet av biblioteksersättningen av förhandlingar mellan representanter för regeringen och representanter för de litterära upphovsmännen genom Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.
Karolin A. Johansson
Pressekreterare hos
Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

Marika Thorn Gillström
Informatör/Pressassistent
08-405 21 88
076-104 76 17