Socialdepartementet

Regeringen höjer kraven för kömiljarden

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 14:21 CET

Regeringen har idag beslutat om en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting där man enats om att höja kraven i den så kallade kömiljarden.

- Svensk vård håller internationellt sett mycket hög kvalitet, men det är ibland lång kö till vården. Alldeles för många patienter har fått vänta månad efter månad på att läkartid eller operation. Kömiljardens första år gav ett fenomenalt resultat. Nu går vi vidare och sätter ribban ännu högre för att sporra landstingen att korta köerna än mer, säger socialminister Göran Hägglund.

Kömiljarden är en satsning som funnits sedan 2009 och som fungerar som en morot för landstingen att korta väntetiderna i vården. En miljard kronor delas ut årligen till de landsting som lyckas uppnå de uppställda målen. Resultatet för 2009 var mycket positivt. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist minskade med 77 procent, och för väntetiderna till behandling/operation var minskningen hela 82 procent.

För att få ersättning från satsningen under 2010 krävs att landstingen höjer inrapporteringsfrekvensen från 90 till 95 procent. Vårdköerna kommer att rapporteras varje månad i den offentliga statistiken, och  ersättningen kommer för 2010 att grundas på snittet av köerna under två perioder - januari-mars och september-december. Det är en skärpning från 2009 då ersättningen baserades helt på hur köerna såg ut i de olika landstingen under en dag i november. Från och med april kommer dessutom både ordinarie köer och köer för så kallat frivilligt väntande räknas in i den ersättningsbaserade statistiken.

- Sommarmånaderna är traditionellt vårdens tuffaste tid eftersom personalen vill vara ledig på sommaren samtidigt som patienter även under sommaren behöver vård. Vi stramar åt mycket annat under året, men att tro att landstingen också kommer att helt få bukt med sommarköerna är nog att hoppas för mycket. Det gäller att inte sätta så höga krav att motivationen försvinner, säger Göran Hägglund.

Vårdgarantin kommer också att vara lagstadgad från den 1 juli.


Kontakt:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 39 06
070-646 21 12