Moderaterna

Regeringen ignorerar 153 riksdagsbeslut

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:50 CEST

Pressmeddelande

2006 03 29

Riksdagsledamot
Henrik von Sydow
0702 - 15 67 01

- Årets redogörelse från regeringen, skrivelse 2005/06:75, visar att
antalet riksdagsskrivelser
som inte var slutbehandlade av regeringen nu är 153 stycken. Det är
flagrant hur regeringen systematiskt ignorerar riksdagen. Fortfarande
finns det 18 skrivelser från före riksmötet 1999/2000 som inte har
slutbehandlats. Konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen noga
uppmärksammat regeringen på att den inte har hörsammat riksdagens beslut.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Henrik von Sydow med anledning av
att han ställer tre skriftliga frågor till statsministerna.

- Som en följd av det långa socialdemokratiska maktinnehavet tar
regeringen makten för given och för sig allt mer med en attityd där
regeringen sätter sig över den folkvalda riksdagen.

- Det mer än lovligt sävliga agerandet från regeringen närmar sig gränsen
till obstruktion. Den sensamma hanteringen av en del ärenden drar snart
ett löjets skimmer över det politiska ledarskapet i regeringskansliet.
Socialdemokraternas nonchalans mot riksdagen riskerar att reducera också
allmänhetens tilltro till vår demokrati.De skriftliga frågorna bifogas nedan:

---------------------------------------------------

Till statsminister Göran Persson

Fråga om strategi för att effektivare uppfylla riksdagens beslut

Årets redogörelse från regeringen, skrivelse 2005/06:75, visar att antalet
riksdagsskrivelser
som inte var slutbehandlade av regeringen är 153 stycken. Problemet med
att regeringen ignorerar riksdagen är nu flagrant. Fortfarande finns det
dessutom 18 skrivelser från före riksmötet 1999/2000 som inte har
slutbehandlats.

Konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen noga uppmärksammat
regeringen
på att den inte har hörsammat riksdagens beslut. Det är ytterst
anmärkningsvärt att en regering med stöd att långt mindre än hälften av
väljarna underlåter att genomföra hela 153 uppdrag som den folkvalda
församlingen har gett den.

Det mer än lovligt sävliga agerandet från regeringen närmar sig gränsen
till obstruktion. Den sensamma hanteringen av en del ärenden drar snart
ett löjets skimmer över det politiska ledarskapet i regeringskansliet.
Därför vill jag lyfta fråga till statsministern:

Avser regeringen att skaffa regeringskansliet en strategi för att mer
effektivt uppfylla vad riksdagen uttalar?

Henrik von Sydow
RiksdagsledamotTill statsminister Göran Persson

Fråga om rutiner för verkställande av riksdagsbeslut

Regeringens skrivelse 2005/06:75 visar att regeringen har underlåtit att
genomföra hela 153 riksdagsbeslut. 18 beslut är fattade före riksmötet
1999/2000 och 6 av dem är mer än tio år gamla. Det förtjänar att påpekas
för regeringen att det är riksdagen som är den folkvalda församlingen och
utser regering. Regeringen ska lyda riksdagen. Dessa enkla grundläggande
principer är viktiga i alla lägen, och kanske särskilt angelägna när
landet styrs av en minoritetsregering.

Riksdagens konstitutionsutskottet har vid återkommande tillfällen
uppmärksammat regeringen
på att den inte har hörsammat riksdagens beslut. Det är ytterst
anmärkningsvärt att en regering med stöd av knappt fyra av tio röstande
svenskar underlåter att genomföra hela 153 uppdrag som en majoritet i den
folkvalda församlingen har gett den. Det innebär att regeringen
återkommande åsidosätter och urholkar folkviljan.

Regeringens skrivelse väcker också frågor om regeringens organisation och
rutinerna på regeringskansliet. Mot bakgrund av skrivelsen ser det ut att
finnas ett stort utrymme att bättre effektiviserar och bättre leda
verksamheten i regeringskansliet.

Därför vill jag fråga statsministern:

Hur avser statsministern att skärpa regeringens rutiner i fråga om
verkställande av riksdagsbeslut?

Henrik von Sydow
Riksdagsledamot

Till statsminister Göran Persson

Frågan om respekten för riksdagens beslut

Skrivelse 2005/06:75 från regeringen visar att antalet riksdagsskrivelser
som inte är slutbehandlade av regeringen är 153 stycken. Fortfarande finns
det dessutom 18 skrivelser från före riksmötet 1999/2000 som inte har
slutbehandlats. Problemet med att regeringen ignorerar riksdagen är nu
flagrant.

Konstitutionsutskottet har vid flertalet tillfällen uppmärksammat den
socialdemokratiska regeringen på att den inte har verkställt riksdagens
beslut. Det är ytterst anmärkningsvärt att den socialdemokratiska
minoritetsregering med stöd av mindre än hälften av de röstande svenskar
underlåter att genomföra hela 153 uppdrag som en majoriteten i riksdagen
har gett den. Skrivelsen listar exempel på det allt mer växande
demokratiska underskott i vårt land.

Detta vittnar om en grundläggande oförståelse för de spelregler på vilka
den svenska
demokratin vilar på. Som en följd av det långa socialdemokratiska
maktinnehavet tar regeringen makten för given och för sig allt mer med en
attityd där regeringen sätter sig över den folkvalda riksdagen.

Det riskerar att urholka förtroendet för riksdagen där ledamöterna till
skillnad från regeringen är utsedda i allmänna val. Regeringens nonchalans
påverkar också allmänhetens tilltro till vår demokrati och respekt för de
beslut som fattas i riksdagen.

Så hur avser statsministern nu att verka för att respekten för riksdagens
beslut ökar?

Henrik von Sydow
Riksdagsledamot

__________________
Mårten Wennberg
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+ 46-8-786 45 15
+ 46-73-682 81 11