Moderaterna

Regeringen ignorerar behovet av infrastruktur i Västsverige

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 20:00 CEST

- Västsverige behöver fungerande kommunikationer för att utvecklas. Stora nationella satsningar på järnvägar genomförs/har genomförts i andra delar av landet medan Västsverige har blivit utan. Det säger de moderata riksdagsledamöterna från Västsverige Kent Olsson, Anita Sidén, Ulf Sjösten, Cecilia Widegren, Göran Lindblad, Cecilia Magnusson, Elizabeth Nyström och Inger René.

- 650 000 personer arbetar i Västsveriges näringsliv. I regionen finns hälften av rikets sysselsättning inom bil- och bilkomponentindustrin och 41 000 företag bedriver handel med utlandet. Vid regionens högskolor/universitet finns fler än 55 000 studerande.

- Västsverige är en av de ledande industriregionerna i Nordeuropa och det exportberoende näringslivet är starkt beroende av en bra infrastruktur för att minimera nackdelen med långa avstånd till de viktigaste marknaderna. Bra infrastruktur är avgörande för företagsetablering och därmed investeringar.

- Nordens största hamn finns i Göteborg. Stora investeringar görs, bl.a. farledsupprustning vilket innebär att kapaciteten kommer att fördubblas inom några år. 60 procent av landets containertrafik passerar här. Regionen har Sveriges näst största flygplats.

- Att förbättra E6, E20, R40, R45 är några av de väginvesteringar som är absolut nödvändiga för att utveckla Västsverige. Vägarna har en dålig standard och hög trafikbelastning.


För mer information:
Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00