Naturvetarna

Regeringen ignorerar missbruk av visstidsanställningar i högskolan

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 06:05 CET

”Slut med missbruk av visstidsanställningar” skriver regeringen i en debattartikel i Aftonbladet den 3 december och presenterar stolt ett nytt förslag om att skärpa reglerna för tidsbegränsade anställningar. Men för den som arbetar på ett universitet eller en högskola är ingen förändring att vänta. Under all kritik, tycker Naturvetarna.

Naturvetarna har länge efterlyst striktare regler om tidsbegränsade anställningar. Det finns tillfällen då det är motiverat att rekrytera någon på begränsad tid men det systematiska missbruket måste motarbetas. Den som arbetar på en högskola eller ett universitet och tvingas gå från den ena tidsbegränsade anställningen till den andra får en ohållbar arbetssituation och sämre möjligheter att göra högkvalitativ forskning. Visstidsanställningar ska därför inte vara tillåtet att använda systematiskt, anser Naturvetarna.

Att regeringen nu presenterar nya, skärpta regler om tidsbegränsade anställningar är välkommet. Naturvetarna beklagar dock att man missar alla de tusentals visstidsanställda personer som arbetar i högskolan.

Upprepade visstidsanställningar missgynnar svensk forskning. – Idag är det förfärande många forskare och universitetslärare som år efter år tvingas byta från den ena visstidsanställningen till den andra och aldrig erbjuds en tillsvidareanställning. Det skapar en väldigt otrygg arbetsmiljö som inte gynnar svensk forskning, säger Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna.

Högskolan omfattas inte av de nya reglerna eftersom deras huvudsakliga bruk av tidsbegränsade anställningar regleras i Högskoleförordningen, med uttryckta undantag från lagen om anställningsskydd.

Högskoleförordningen borde skärpas samtidigt. – Tyvärr missbrukar många lärosäten möjligheten att anställa på begränsad tid. Det omfattande missbruket har varit uppmärksammat länge. Att regeringen inte tar tillfället i akt att nu samtidigt skärpa reglerna i Högskoleförordningen och därigenom öka tryggheten för de anställda inom det största statliga arbetsområdet är under all kritik, säger Bo Seving.

Tidigare i år tillsatte regeringen en utredning som ska se över universitetsanställdas arbetsvillkor och karriärmöjligheter. Naturvetarna hoppas att den resulterar i förslag om hur missbruket av visstidsanställningar kan stävjas. Vi förutsätter också att regeringen då äntligen tar frågan på allvar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft i maj 2016.

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.