Utbildningsdepartementet

Regeringen inför civilekonomexamen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:42 CET

Regeringen har idag beslutat om examensbeskrivning för en ny civilekonomexamen. Civilekonomexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå i den nya utbildnings- och examensstruktur som införs juli 2007, det så kallade Bologna-systemet.

För att få utfärda civilekonomexamen måste de statliga lärosätena ansöka om examensrätt hos Högskoleverket. För enskilda utbildningsanordnare skall en sådan ansökan ställas till regeringen.

Regeringen har också beslutat att förlänga utbildningen för sjukhusfysiker med ett halvår. Utbildningen blir därmed femårig och kommer även den att ligga på avancerad nivå.

Förändringarna sker genom att examensordningen i högskoleförordningen revideras. Examensbeskrivningarna har utformats i enlighet med de förändringar av högskoleförordningen som regeringen beslutat den 21 juni 2006.


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47
karin.oscarsson@educult.ministry.se