Näringsdepartementet

Regeringen inför numrering av landets trafikplatser

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 11:50 CEST

Regeringen har i dag beslutat att införa ett särskilt vägmärke för att numrera alla trafikplatser på större vägar. Vägverket påbörjar nu arbetet med att märka ut trafikplatserna.

- En numrering av trafikplatserna kommer att underlätta för dem som färdas längs vägarna att orientera sig, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar. Det blir lättare för t.ex. hotell och andra turistanläggningar att i informationsmaterial beskriva vägen till anläggningen genom att ange vid vilken trafikplats trafikanten skall svänga av den större vägen.

- En numrering av trafikplatserna och en utmärkning av dem innebär dessutom att det blir lättare att beskriva var en trafikolycka har inträffat och därigenom underlätta för räddningstjänsten att snabbt komma på plats fortsätter Ulrica Messing.

Kontakt
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46
Fredrik Ahlén
Ämnesråd
08 405 36 37