Finansdepartementet

Regeringen inför nya riktlinjer för ersättningar till ledningar och anställda i AP-fonderna

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 08:54 CESTRegeringen har idag beslutat om nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AP-fonderna. Riktlinjerna innebär ett stopp för rörlig lön till de ledande befattningshavarna i fonderna. För övriga anställda kan den rörliga lönen maximalt uppgå till två månadslöner.

- AP-fonderna har ett viktigt mandat att förvalta våra gemensamma pensioner. Genom att stoppa rörliga ersättningar till ledande befattningshavare vill vi slå vakt om att fonderna fortsätter att ha allmänhetens förtroende, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Regeringen anser att särskilda riktlinjer bör gälla för AP-fondernas styrelsearbete i frågor som rör anställnings- och ersättningsvillkor.
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och organisationskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara institut utan präglas av måttfullhet.

Möjligheten att ge rörlig lön till ledande befattningshavare tas bort i de nya riktlinjerna. För övriga anställda är det under vissa förutsättningar möjligt att ge rörlig lön, t ex att den rörliga lönen maximalt motsvarar två månadslöner. Styrelserna ansvarar för att ingångna avtal med ledande befattningshavare innefattande villkor om rörlig lön omförhandlas. Riktlinjerna kompletterar regeringens riktlinjer för anställningsvillkor i statliga bolag.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Brita Hammar
Departementssekreterare
Tel. 08-405 19 63-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande Näringsdepartementet: Nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (http://www.regeringen.se/sb/d/11720/a/124790)