Försvarsdepartementet

Regeringen informerar riksdagen om den nordiska stridsgruppen 2011

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 14:43 CET

I en skrivelse som överlämnas till riksdagen i dag informerar regeringen om det svenska deltagandet i nordiska stridsgruppen 2011 (Skr. 2010/11:27).

Sverige har en lång tradition av internationell solidaritet och deltagande i fredsfrämjande insatser. Stridsgrupperna ger EU en förmåga att ingripa snabbt för fred och säkerhet i konfliktsituationer världen över, en förmåga EU tidigare saknat.

- Genom vår medverkan och vårt ledarskap i den nordiska stridsgruppen tar Sverige ansvar för fred och säkerhet, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

NBG11 utgör ett viktigt steg in i den nya insatsorganisationen. Försvarsmaktens avsikt är att soldater och gruppbefäl i den nordiska stridsgruppen ska erbjudas fortsatt anställning.

- NBG har stor betydelse för utvecklingen av det svenska försvaret och materielprocessen i riktning mot förband som är snabbt tillgängliga och flexibla i sin användning, säger Sten Tolgfors.

EU har sedan januari 2007 full operativ förmåga med två stridsgrupper i beredskap samtidigt. Från och med den 1 januari 2011 övertar den nordiska stridsgruppen 2011 (NBG11) som Sverige leder och en stridsgrupp ledd av Nederländerna beredskapen under ett halvår.

En stridsgrupp ska enligt EU:s stridsgruppskoncept utgöras av en styrka ur flera truppslag och vara av bataljonsstorlek, förstärkt med nödvändiga understöds- och underhållsresurser inklusive flyg- och marina komponenter. Under ordförandeskapet i EU andra halvåret 2009 drev Sverige frågan om att öka flexibiliteten och användbarheten av stridsgrupperna för att öka EU:s krishanteringsförmåga.

Den nordiska stridsgruppen 2011 består sammantaget av cirka 2 200 personer varav cirka 1 600 är svenskar. Utöver Sverige deltar Estland (50 personer), Finland (200), Irland (140) och Norge (150) som truppbidragande nationer. Andra jämförbara EU-stridsgrupper är av liknande storlek. Sverige har ett särskilt ansvar för planeringen och ett eventuellt genomförande av en krishanteringsinsats med den nordiska stridsgruppen. En eventuell insats kommer att ledas av EU.Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74