Näringsdepartementet

Regeringen inrättar nystartskontor på nio orter

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 11:16 CEST

Regeringen inrättar nystartkontor i ett antal kommuner och stadsdelar i olika delar i landet där utanförskapet är särskilt stort.


Nystartskontoren är ett nytt verktyg i Alliansregeringens arbete för att minska utanförskapet och skapa fler jobb. Kontoren etableras som en tjänst för individuellt anpassad vägledning och stöd inför start och drift av företag. Särskild uppmärksamhet ska ägnas personer som är arbetslösa, har ohälsorelaterade problem eller andra svårigheter, för att på ett enklare sätt ska kunna tillgodogöra sig det stöd och den service som idag erbjuds av olika aktörer, till exempel jobbmatchning.

- Tanken är enkel. En dörr in, "one stop shop" på orter som har stort utanförskap. Vägledning, stöd och coachning på ett ställe, säger näringsminister Maud Olofsson.

Det är totalt 9 orter i landet som blivit utvalda och där nystartskontor ska etableras. Haparanda, Vilhelmina, Strömsunds, Botkyrka, Södertälje, Göteborgs, Landskrona och Malmö kommuner samt Skärholmens stadsdel i Stockholms kommun.

Den organisatoriska formen för respektive Nystartkontor kan variera beroende på lokala behov och intressen men uppdraget är det samma. Personlig rådgivning och stöd till alla som vill starta och driva företag, jobbmatchning och om det visar sig att en person exempelvis behöver rehabilitering ska nystartskontoren lotsa rätt.

- Nystartskontoren blir ett tydligt exempel på hur vi vänder gamla föreställningar. Istället för att du ska springa runt till olika myndigheter kan du gå till ett ställe. Istället för att du ska behöva sitta i telefonkö till anonyma myndigheter kommer myndigheterna till dig. Det ska vara nära, enkelt och tillgängligt. Focus på människan och inte på systemen, säger Maud Olofsson.Regeringen bedriver ett stort arbete för att reformera de statliga myndigheternas service till medborgarna och för att nå människor som befinner sig i utanförskap. Utgångspunkten är att det är individens behov av tjänster och stöd, inte byråkratisk tradition som ska styra, hur stödsystemet organiseras och arbetar.

För genomförandet av nystartskontoren och samordning av uppdraget får Nutek och andra berörda myndigheter använda totalt 30 miljoner kronor.