Näringsdepartementet

Regeringen kartlägger avstånden till postlådor på landsbygden

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:59 CET

Regeringen har i dag givit Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att kartlägga avstånden till postlådor på landsbygden.

Postutdelningen på landbygden styrs av de allmänna råd som PTS har utfärdat. De innebär att de allra flesta postmottagare får sin post utdelad av lantbrevbärare i en postlåda placerad i en lådsamling som är uppställda på visst avstånd från bostad eller verksamhetsställe. Vad som kan anses vara ett rimligt avstånd finns inte exakt angivet i någon lag eller annan författning. Regeringens åtgärd i dag kommer att leda till ett klargörande av vad som kan anses vara en rimlig servicenivå.

I uppdraget ingår att kartlägga de faktiska avstånden till postlådor i vissa fall. T.ex. ska PTS undersöka hur många hushåll och företag som har postlådan placerad mer än 500 meter respektive mer än 1 000 meter från bostaden eller verksamhetsstället. Vidare kommer PTS att definiera vissa av de begrepp som är viktiga när postservicen på landsbygden utformas, göra en internationell jämförelse och formulera vad som kan anses vara en rimlig servicenivå.

- Våra förändrade kommunikationsmönster får naturligtvis konsekvenser för den grundläggande postservicen i samhället. När antalet brev minskar kraftigt blir det svårare och svårare att upprätthålla samma postservice som tidigare, kommenterar infrastrukturminister Ulrica Messing uppdraget till PTS.

- Vi anser inte att det är möjligt för hela landet att få posten hem till dörren. Men vi vill ha ett bra underlag som kan definiera vilket avstånd som kan anses vara rimligt och vilka krav vi alla ska kunna ställa på postservicen i framtiden.

- Vi vet att tillgången till grundläggande postservice är viktig oavsett vart i landet man bor. Dagens regelverk är gammalt och det finns därför all anledning att se över och kanske modernisera det, avslutar Ulrica Messing.

Post- och telestyrelsen ska redovisa resultatet av uppdraget senast den 31 oktober 2006.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Eva Samanta
Departementssekreterare
08-405 36 95