Näringsdepartementet

Regeringen kartlägger tillgång till kassaservice

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 11:27 CEST


Regeringen har i dag gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att kartlägga tillgången till kassaservice.

Målet för den grundläggande kassaservicen är att alla i hela landet ska ha möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser. Det är tjänster som anses viktiga ur ett samhällsperspektiv. Den snabba och omfattande utvecklingen på området gör att regeringen nu vill veta hur Svensk Kassaservice fungerar i förhållande till målet.

- Under 2006 planerar Svensk Kassaservice att lägga ned 134 kontor och det är något som väcker irritation runt om i landet, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

- Vi är inte beredda att backa från vår höga ambition att vi ska ha en rikstäckande kassaservice. Då måste vi också kunna garantera att de nedläggningar som görs inte innebär att vi inte kan leva upp till den ambitionen.

Av redovisningen ska framgå, var och hur Svensk Kassaservice tillhandahåller tjänsterna samt vilka näringsidkare som tecknat avtal med Svensk Kassaservice och som driver partnerställen. Tack vare den tekniska utvecklingen finns det i dag flera tänkbara aktörer som kan tillhandahålla dessa tjänster. PTS ska därför också redovisa utvecklingsmöjligheter via andra aktörer än Svensk Kassaservice.

- I dag betalar regeringen 400 miljoner kronor om året för att hjälpa till att hålla kassaservicen i de delar av landet där den inte bär sig själv, säger Ulrica Messing.

Eftersom betalningsmönster och förutsättningar för kontanthantering kraftigt förändrats ingår det även i uppdraget att kartlägga vilka betaltjänster som olika användargrupper, både konsumentgrupper och näringsidkare, har behov av.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2006.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Eva Samanta
Departementssekreterare
08-405 36 95