Socialdemokraterna

Regeringen klarar knappast målet om skydd av skog

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:09 CEST

Socialdemokraternas miljöpolitiske talesman, Anders Ygeman, kommenterar miljöminister Andreas Carlgrens utspel om skyddsvärd skog.

- Vad regeringen nu gör skyddar inte en enda tall till. Sveaskog hade redan frivilligt sagt att denna skog inte skulle avverkas. Det är visserligen bra att befästa detta skydd. Men det bidrar inte till att mer skog skyddas från avverkning, så som Andras Carlgren nu vill ge sken av. Miljöministern försöker bara att skyla över kommande nedskärningar på miljöområdet biologisk mångfald, säger Anders Ygeman.

- Regeringens har agerat mycket märkligt i denna fråga. Först sparkar man regeringens egen expert i skogsvårdsfrågor, generaldirektören för Skogsstyrelsen, som har ifrågasatt att målen om skyddsvärd skog skulle kunna uppnås. Och sedan går man ut och hävdar att målet inom kort kommer att uppnås, säger Anders Ygeman.

- Jag ifrågasätter fortfarande om målet om skydd av skog verkligen kommer att nås utan att ytterligare åtgärder vidtas. Det krävs ytterligare åtgärder, säger Anders Ygeman.

- Det är snudd på hyckleri att hävda att biologisk mångfald skulle vara en hörnsten i regeringens miljöpolitik. Det är snarare just detta område som man har flyttat resurser från, för att lägga på andra områden, säger Anders Ygeman.

- Det var just bland annat detta som gjorde att Miljömålsrådets ordförande Bengt KÅ Johansson i veckan avgick i protest mot regeringens ointresse för miljöfrågorna. Rådet hade dessutom pekat på att regeringen borde avsätta betydligt mer skog än vad man nu gör, för att verkligen hejda minskningen av biologisk mångfald, säger Anders Ygeman.

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se; daniel.farm@riksdagen.seLäs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna