Miljödepartementet

Regeringen klimatkompenserar

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 13:12 CET

Regeringen fattade på torsdagen beslut om 2009 års klimatkompensation för resor som görs av politiker och anställda vid Regeringskansliet. Det innebär att Energimyndigheten får i uppdrag att beräkna och köpa in utsläppsreduktioner motsvarande de utsläpp som tjänsteresor vid regeringskansliet genererar.

- Det är en självklarhet att klimatkompensera till dess att vi kan flyga på klimatets villkor. Miljödepartementet gjorde det redan för delegationen till klimatmötet i Bali 1997, innan vi hunnit införa klimatkompensation för hela regeringskansliet som nu är fallet, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Klimatkompensationen ska utföras genom att Energimyndigheten köper in certifierade utsläppsreduktioner (s.k. CER, Certified Emission Reductions) från CDM-projekt i enlighet med Kyotoprotokollet. Projekten ska godkännas av CDM-styrelsen, för att säkerställa att de adderar till utsläppsminskningarna och inte är projekt som skulle ha genomförts även utan att ingå i CDM. Energimyndigheten sköter detta och kvalitetssäkrar hela processen.

Målet är att flyget i framtiden ska bära sina fulla miljökostnader. När så sker bortfaller behovet av att särskilt klimatkompensera.


Bakgrund
Regeringskansliet är en reseintensiv organisation. Två flitigt förekommande destinationer är Bryssel (EU) och New York (FN). Trots att telefon- videokonferens används när det är möjligt, kräver många möten närvaro på plats. Regeringskansliets resebyrå tar fram statistik på flygkilometer och destinationer. Sedan görs beräkningen av klimatkompensationen utifrån längd och antal mellanlandningar.

För inrikesresor ska i första hand tåg väljas vid korta eller medellånga resor. När det gäller taxiresor finns ett ramavtal som innebär att dessa klimatkompenseras. Den svenska regeringen är en av få i världen som klimatkompenserar för tjänsteresor.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Johanna Jansson
Departementssekreterare
08-405 16 90
073-03916 90