Näringsdepartementet

Regeringen konkretiserar arbetet med att klassa Östersjön som ett särskilt känsligt innanhav

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 13:38 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge Sjöfartsverket i uppdrag att tillsammans med Kustbevakningen och Naturvårdsverket utarbeta särskilda åtgärder för att stärka sjösäkerheten på Östersjön. Verket ska även samordna arbetet med sikte på att 2006 slutgiltigt få Östersjön klassat som ett särskilt känsligt innanhav.

Den 2 april 2004 godkände IMO i princip Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde, så kallat PSSA-område, efter en gemensam ansökan från samtliga stater kring Östersjön. I samband med detta lovade ansökarländerna att återkomma med särskilda åtgärder. Det är detta arbete som nu kommer att inledas.

- Det känns bra att vi nu kan gå vidare och konkretisera arbetet för att få ett definitivt beslut under våren 2006. Östersjön har ett unikt och särskilt sårbart ekosystem och en PSSA-klassning skulle ge detta ett starkt internationellt erkännande, säger Infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar.


Kontakt:
Daniel Pettersson
vik. pressekreterare
åt Ulrica Messing
08 405 23 94
070 680 23 94