Näringsdepartementet

Regeringen löser vinterförbindelsen till Holmön

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:59 CET

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge Länsstyrelsen i
Västerbottens län i uppdrag att staka och hålla en vinterförbindelse
över isen mellan Holmön och fastlandet.
Uppdraget innebär att länsstyrelsen får ansvar för att staka och hålla
en förbindelse över isen under den tid på året då isförhållandena
omöjliggör båttrafik.
Genom att länsstyrelsen nu får i uppdrag att hålla förbindelsen kan
Umeå kommun utföra den ersättningstrafik som kommunen sagt sig vara
beredd att svara för under den tid på året då båten inte kan gå.
Uppdraget är tidsbegränsat till vintrarna 2003/2004 och 2004/2005.
- Jag är medveten om vilka problem vintrarna har inneburit för de
boende på Holmön och det är glädjande att vi nu har kommit fram till en
lösning för de kommande vintrarna, säger Infrastrukturminister Ulrica
Messing i en kommentar.

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46

Anna Halvarsson
Departementssekreterare
08 – 405 25 84