Kristdemokraterna, KD

Regeringen måste besluta om kartläggning av Vioxx!

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 19:00 CEST

- Försäljningen av läkemedlet Vioxx har dragits in världen över. Orsaken är en studie som visar att det föreligger ökad risk för hjärtinfarkt och stroke vid använding av medicinen. Vioxx har använts av många svenska patienter som kan ha utsatts för allvarliga biverkningar. Reumatikerförbundet kräver nu bland annat en nationell kartläggning av biverkningar som kan ha drabbat svenska patienter. Regeringen bör snarast besluta om en sådan kartläggning.

Det säger Chatrine Pålsson, kristdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet, med anledning av en interpellation som lämnades in på fredagen.

Nedan följer interpellationen i sin helhet:

Försäljningen av läkemedlet Vioxx drogs med omedelbar verkan in föregående vecka över hela världen. Orsaken är en amerikansk långtidsstudie som visar att det föreligger ökad risk för hjärtinfarkt och stroke för patienter som använt medicinen. Beslutet fattades sedan en studie av preparatet visat att patienter som tagit Vioxx i 18 månader eller mer löpte dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtproblem eller stroke som en kontrollgrupp som fått "sockerpiller".

Enligt andra studier kan Vioxx ha orsakat mer än 27 000 dödsfall i form av hjärtinfarkter.

Vioxx har använts i stor omfattning av reumatiker och försäljning har skett i Sverige sedan 1999. Apoteksbolaget AB har sålt 9 miljoner dygnsdoser under 2003. Många svenska patienter kan ha utsatts för de allvarliga biverkningar som nu påvisats i den amerikanska långtidsstudien.

Reumatikerförbundet kräver nu att regeringen initierar en nationell kartläggning av hur många och vilka personer som har drabbats av biverkningar av läkemedlet Vioxx. Inte minst är en kartläggning viktig för att drabbade patienter ska få information om möjligheten till ersättning från läkemedelsförsäkringen.

Rent allmänt bör biverkningsrapporteringen bli effektivare. Den sker idag länsvis och i alldeles för liten omfattning, dessutom finns regionala skillnader i rapporteringen. En sådan kartläggning kan ligga till grund för en kvalitetsuppföljning av den svenska biverkningsregistreringen.

Att nya och effektiva läkemedel snabbt kommer ut på marknaden är viktigt. Men patientsäkerheten måste vara hög och försäljningen måste kombineras med en konsekvent uppföljning av biverkningar. Det borde därför övervägas om inte krav på långtidsstudier för att upptäcka eventuella biverkningar bör finnas på läkemedel som säljs i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Avser statsrådet vidta åtgärder för att en nationell kartläggning över hur många personer som drabbats av biverkningar av läkemedlet Vioxx och andra närbesläktade läkemedel?

Avser statsrådet vidta åtgärder för att skapa en effektivare biverkningsrapporteringen kring läkemedel?

Avser statsrådet vidta några andra åtgärder med anledning av larmet om Vioxx?

För mer information:

Chatrine Pålsson
Telefon: 08-786 4447
Mobil. 070-671 04 01
E-post: chatrine.palsson@riksdagen.se

Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 076-527 25 70
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se