LO

Regeringen måste ge besked till landets långvarigt arbetslösa

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 13:20 CET

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin skriver till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin angående jobb- och utvecklingsgarantin för långvarigt arbetslösa.

Den första juli i år ska regeringens jobb- och utvecklingsgaranti i arbetsmarknadspolitiken träda i kraft. Den ska ersätta nuvarande aktivitetsgaranti som gäller för dem som varit arbetslösa en längre tid.

LOs grundläggande krav på en garanti är följande:
• LO vill ha en garanti om aktiv arbetsmarknadspolitik och försörjning i form av aktivitetsstöd för alla som riskerar att utförsäkras från arbetslöshetsförsäkringen, eller har varit arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen i 14 månader.
• Garantin ska vara en individuell rättighet oavsett försörjningsansvar.
• LO anser att det aktivitetsstöd som personer i garantin får ska motsvara 80 procent av deras tidigare inkomst.
• LO anser att föräldrar med barn under 18 år ska komma in i garantin på samma tidpunkt som andra arbetslösa.
• LO anser att denna garanti måste tillföras resurser så att hög kvalitet kan säkerställas i de aktiva insatser som ska göras.

Regeringen kommer att föreslå riksdagen att ersättningen i jobb- och utvecklingsgarantin enbart blir en aktivitetsersättning på 65 procent av tidigare inkomst. Det är ett hårt slag mot de arbetslösa.

LOs försiktiga bedömning är att minst 75 000 personer kommer att behöva omfattas av jobb- och utvecklingsgarantin. Eftersom LO anser att jobb- och utvecklingsgarantin ska vara en rättighet för individen så bör den minst dimensioneras efter denna storleksordning. Det bör också avsättas tillräckliga resurser till utvecklingsdelen i garantin, t ex för arbetsmarknadsutbildningar och andra insatser av hög kvalitet. De resurserna bör vara motsvarande cirka 10 000 kronor per person och månad i garantin.

LOs bedömning är att en trovärdig garanti med hög kvalitet och som är en rättighet för individen kommer att kosta minst 22 miljarder kronor per år. Då är aktivitetsstöd, kostnader för förmedling av jobb liksom arbetsmarknadspolitiska program, inkluderade. LO utgår från att regeringen i god tid före vårbudgeten kommer att redovisa att dessa resurser finns.

Kontakta LOs pressinformation för mer information