Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Regeringen måste satsa på utbildning innan det är försent

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:34 CESTEtt stort problem i den högre utbildningen idag är resurserna till
högskolan. I dagsläget är grundutbildningens ekonomiska medel gravt
urholkade. Den fördelning som görs får stora konsekvenser för kvaliteten i
den högre utbildningen. Resurser måste därför tillföras grundutbildningen.
En stor forskningssatsning kommer långsiktigt inte att fungera utan en
likvärdig grundutbildningssatsning. Detta menar Klas-Herman Lundgren som
idag tillträder som ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

- Nu i kristider förväntar jag mig att regeringen visar att högre
utbildning är en del av arbetslinjen. Utan utbildning tar Sverige sig inte
ur krisen på ett bra sätt. Regeringen måste kraftfullt agera, och gör de
inte det i höstbudgeten kommer det vara för sent, säger Klas-Herman
Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

SFS är på plats på politikerveckan i Almedalen där bland annat
utbildningsdepartementets ledare Jan Björklund finns på plats.

- Jag har varken hört löften eller sett indikationer på satsningar på den
högre utbildningen under veckan. Nu är tiden att se framåt och satsa på
utbildningen för att ta sig ur krisen och jag vill se satsningar som ger
studenterna tillräckligt med lärarledd tid för att få en kvalitativ
utbildning, säger Klas-Herman Lundgren.

För mer information vänligen kontakta:
Klas-Herman Lundgren, ordförande, 070-54 57 045
Henrik S-Karlsson, informationsansvarig, 070-54 57 066

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer
vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextio medlemskårer,
vilka sammanlagt omsluter cirka 250 000 studenter. SFS har till uppgift
att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information
om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör
studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se