Ekologiska Lantbrukarna

Regeringen måste skynda sig att agera mot ny ekoförordning

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2017 15:13 CEST

Det är med stor besvikelse vi erfar att Sverige i den senaste omröstningen i Särskilda jordbruks-kommittén bytte fot och på ett avgörande sätt bidrog till att ordförandeskapet Malta fick fortsatt mandat för trialog-förhandlingar om den nya ekoförordningen. Den svenska regeringen hade kunnat göra våra grannländer Danmark och Finland sällskap och röstat mot ett fortsatt mandat.

Vid genomläsning av överenskommelsen uppfattar vi inte att det framförhandlade kompromissförslaget innebär några fördelar för utvecklingen av ekologisk produktion – vare sig i Sverige eller EU. Denna uppfattning delas av de flesta aktörer i den ekologiska sektorn i hela Europa. Tvärtom är detta ett lagförslag som framförhandlats utan förankring i den sektor som man säger sig vilja stödja och utveckla.

I Sverige arbetar vi fortfarande med uttolkning och implementering av den lagstiftning som infördes 1 januari 2009 där många frågor ännu återstår att lösa. En ny förordning som inte tillför positiva förändringar genererar bara nya problem. Det innebär till exempel att tillämpningsarbetet i Sverige måste börja om igen. Hela utvecklingen av ”Nationella Riktlinjerna för ekologisk produktion”; den svenska tillämpningen EU-förordningen – måste göras om. Vi som är involverade i detta arbete vet att resurserna är knappa både i branschen och på berörda myndigheter; Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Vi frågar oss också hur Sverige kan ställa sig bakom ett lagförslag som efter 10 år med största sannolikhet slår ut stora delar av den svenska ekologiska växthusodlingen? Och som dessutom hämmar expansionen i befintliga företag. Det är inte realistiskt att tro att det blir en förändring i frågan efter ytterligare en utredning av EU-kommissionen.

Frågan om otillåtna substanser i eko-produkter hänger också helt i luften och där eko-producenterna troligtvis får bära ansvaret för kontaminering från kemikalieanvändningen i det konventionella jordbruket.

Kravet på ”fullständig överensstämmelse” med EU-förordningen vid import från tredje land kommer att missgynna ekologiska producenter i utvecklingsländer. De har sällan de bi-laterala handelsavtal med EU som kan utgöra grund för undantag. Regeringen bör tänka om och värna om möjligheten för frihandel med utvecklingsländer istället för att öka handelshindren för ekologiska produkter.

Regeringen säger sig vilja utveckla den ekologiska produktionen och har avsatt medel för detta. Men alla sektorer behöver förutsägbara ramar för att kunna utvecklas och för att företagare ska våga investera. Det gäller också den ekologiska produktionen och där har den svenska regeringen misslyckats i ett läge där det hade varit både enkelt och billigt att lyckas. Det har vi mycket svårt att förstå.

Vi vill därför uppmana regeringen:

Ställ åter Sverige på den kritiska sidan, tillsammans med bl a våra grannländer Danmark och Finland, i måndagens (10/7) SJK-förhandlingar samt rösta ”NEJ” på ministerrådsmötet den 17 juli.


För mer information:

Marianne Schönning, regelansvarig, Ekologiska Lantbrukarna tel: 070-625 27 87

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseförening för ekologiska lantbrukare. Föreningen har funnits sedan 1985 och finns representerad i 21 distrikt i Sverige - från Skåne till Norrbotten. Vi sätter ekobönder och ekologisk mat i centrum och arbetar för politik, regler och en marknad som skapar produktionstrygghet.

Läs mer på www.ekolantbruk.se