Vänsterpartiet

Regeringen måste sluta hyckla om asylpolitiken!

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 16:33 CEST

Ett efter ett släpas dom till riksdagen - regeringens förslag om hårdare tag mot flyktingar. Beslutet att lägga ner utlänningsnämnden förhalar man däremot med stor uppfinningsrikedom.

Idag driver regeringen igenom ytterligare skärpningar av asylpolitiken. Det handlar om skärpt transportörsansvar där regeringen får stöd från moderaterna och om sänkt dag- och bostadsersättning för den som inte medverkar till att klargöra sin identitet där regeringen får stöd av folkpartiet och centern. Båda förslagen är enligt vänsterpartiet helt oacceptabla.

- Hyckleriet från kunde inte vara mer uppenbart. Samtidigt som man påstår sig värna asylrätten kommer riksdagen idag att ytterligare beskära möjligheterna för människor som flyr från krig, förföljelse och tortyr att åtnjuta en fristad i Sverige, säger Ulla Hoffmann och Kalle Larsson, vänsterpartiets ledamöter i socialförsäkringsutskottet.

Ett ökat transportörsansvar kommer med största sannolikhet att innebära att resebolagen inför rasprofilering av sina resenärer.

- Detta är ett djupt stötande angrepp på asylrätten. Att regeringen samtidigt som den högstämt talar om kamp mot rasism, antisemitism och diskriminering genomför regler, som kommer att få rasistiska konsekvenser, är ett svårslagbart rekord i hyckleri och skenhelighet, säger Kalle Larsson.

I sista stund beslutades att frågan om ny ansökan skulle läggas på is till i höst. Regeringen anser sig nämligen behöva sommaren på sig för att finna nya allianser i frågan om utlänningsnämndens nedläggning, som är länkat till förslaget om ett slopande av ny ansökan.

Det senaste utspelet om en kraftigt bantad version av den utlovade reformen - med en specialdomstol istället för förvaltningsdomstolar och tre instanser - är ett hån mot riksdagsbeslutet om att lägga ner utlänningsnämnden för att skapa en rättssäker asylprocess.

- Asylansökningar skall inte behandlas på det inkvisitionsliknande sätt som sker idag - där åklagare och domare är en och samma. Utan de skall prövas i en rättssäker asylprocedur som skall skötas i läns- och kammarrätt, säger Ulla Hoffmann.

- Vi är dessutom övertygade att rätten till ny ansökan är en nödvändig säkerhetsventil i asylprocessen. Vi får inte blanda ihop signalpolitik med asylpolitik, avslutar Ulla Hoffmann.

För mer information:
Kalle Larsson 070- 343 96 74
Ulla Hoffmann genom presstjänsten 070-620 00 64