Famna

Regeringen måste ta initiativ till samtal om civilsamhällets betydelse och den sociala ekonomin

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 15:30 CEST

Famna, tillsammans med sex av civilsamhällets organisationer, uppmanar regeringen att ta initiativ till samtal om den sociala ekonomin och civilsamhällets betydelse inför nästa period i EU:s strukturfonder 2014-2020. Tillsammans lyfter organisationerna fram betydelsen av den innovation som sker inom det civila samhället avseende bl.a. nytt entreprenörskap, integrering av människor i samhälle och arbete, hållbarhetsfrågor och effektiviteten i att nå målgrupper där det visat sig extra svårt att åstadkomma positiv förändring.

För mer information kontakta Famnas generalsekreterare Lars Pettersson, 070 144 55 98.

Famna är branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstutdelning och där ev. vinst återinvesteras i verksamheten.