Studieförbundet Vuxenskolan

Regeringen missar civilsamhället

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 16:20 CET

-          Regeringen har i dag tillsatt ett råd för kulturella och kreativa näringar. Uppgiften är att utveckla Sverige som entreprenörsland. Ett bra initiativ. Döm om min förvåning när man kan notera att för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och näringsminister Maud Olofsson är inte det breda kulturlivet i Sverige viktigt i den processen, säger Anders Gradin förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan.

-          Låt mig påminna om att det svenska Musikundret som drar in miljarder till Sverige aldrig kommit till stånd utan det lokala arbetet som bedrivits i studieförbund och musikföreningar. Det borde avspeglas också i detta sammanhang.

I rådet, som består av 11 personer finns bl a vd:n för Kungliga Operan, docenter från Uppsala Universitet, modeskapare och affärskonsulter.

-          Det är bra men uppenbarligen ser inte Adelsohn och Olofsson den breda kulturverksamhet som dagligen och stundligen utövas i landet som en del i det kreativa Sverige. Jag kan berätta att runt om i Sverige utvecklar kulturskapare sina näringar tack vare de breda nätverk som studieförbund, amatörkulturorganisationer, lokala teatergrupper, konsthantverkare, unga musikutövare, m fl står för. Det skapar tillväxt och därmed jobb och bidrar i allra högsta grad till att stärka de kreativa näringarna, säger Anders Gradin.

-          Den här regeringen talar gärna om civilsamhällets betydelse men det handlar om att göra verkstad. Jag och det ideella kultursverige förväntar oss att regeringen gör ett omtag och inser att civilsamhällets bidrag till tillväxt är så betydelsefullt att det också ryms i regeringens olika råd, avslutar Anders Gradin.

För ytterligare information kontakta

Anders Gradin, förbundschef, 0708 – 55 30 70
Anders Öhberg, presschef, 070 – 626 38 88