Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Regeringen missar kompetenslinjen i vårbudgeten

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:22 CEST

Dagens vårproposition innehåller en satsning på 10 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat gå till arbetsmarknadsåtgärder. Men regeringen missar helt att satsa på högre utbildning enligt Moa Neuman, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

- Regeringen har dessvärre glömt bort en av de mest effektiva arbetsmarknadsåtgärderna, en högskoleexamen.Vi vet att personer som har en hög utbildning i bagaget står bättre rustade när konjunkturen gungar, säger Moa Neuman.

- I dessa tider krävs det en progressiv utbildningspolitik i form av bättre kvalitet, höjda studiemedel och fler platser, säger Moa Neuman.

Varje höst och vår analyserar SFS budgetpropositionerna ur ett studentperspektiv. SFS kommentarer på vårbudgeten bifogas.


För med information, kontakta:Moa Neuman, ordförande, 0705-45 70 45Cecilia Engström, pressansvarig, 070-247 75 40
Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextio medlemskårer, vilka sammanlagt omsluter cirka 250 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se