Centerpartiet

Regeringen missar stora delar av landsbygden

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 14:32 CEST

I dag har regeringen och Trafikverket presenterat en nationell plan för transportsystemet från år 2018 till 2029, där man redovisar vilka satsningar på infrastruktur som kommer ske de närmaste tio åren.

Centerpartiets trafikpolitiska talesperson Anders Åkesson är kritisk till planen, som saknar flera viktiga åtgärder - inte minst på landsbygden.

- Det finmaskiga järnvägsnätet, vid sidan av de stora stambanorna, får inte de resurser som behövs. Det handlar om väldigt många mindre sträckor över hela landet som behöver rustas upp, men som regeringen nu åsidosätter. De är en viktig del för att hela järnvägsnätet ska hänga ihop och fungera. Det är oroväckande att regeringen inte inser det, säger han.

Även landsvägarna åsidosätts i transportplanen.

- Risken finns att många landsvägar i hela landet tillåts förfalla, eftersom de får alldeles för lite resurser i transportplanen. Effekten av det blir sämre säkerhet, sämre bärighet och lägre hastigheter. Allt detta kommer drabba landsbygden, säger Anders Åkesson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.