Näringsdepartementet

Regeringen nådde målet om 40 procent kvinnor i styrelserna i företag med statligt ägande

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 15:49 CEST

Ett av delmålen för jämställdhetspolitiken är att andelen kvinnor i styrelserna för de statliga bolagen år 2003 ska uppgå till över 40 procent.

I den skrivelse om företag med statligt ägande som regeringen överlämnade till riksdagen i maj, framgick att andelen kvinnor i bolag där staten äger 100 procent uppgick till i genomsnitt 42 procent. Regeringen gjorde också bedömningen att när årets samtliga bolagsstämmor hållits skulle styrelserna i hela gruppen bolag där staten äger mer än 20 procent ha 40 procent kvinnor.

Denna målsättning är nu uppnådd. En sammanställning visar att regeringen även har nått målet om att ha 40 procent kvinnor i hela den grupp av företag där staten äger mer än 20 procent.

–Det här visar att regeringen som ägare är ett bra föredöme i att rekrytera kvinnor till styrelser. Jag hoppas att detta skall inspirera övriga ägare att vidga sina kontaktnät och rekryteringsvägar, säger näringsminister Pagrotsky i en kommentar till uppgifterna.

Birgitta Silén, Vik pressekreterare
08-405 22 04, 0708-27 97 83

Elisabet Johansson, Ämnessakkunnig
08–405 28 93

Könsfördelning kvinnor män totalt % kvinnor,
2003-06-30
Ledamöter utsedda
av bolagsstämman


Ordförande 8 43 51 16 %


Vice ordförande 4 9 13 31 %


Övriga ordinarie ledamöter 138 169 307 45 %


Suppleanter 6 12 18 33 %


S:a ledamöter utsedda
av bolagsstämman 156 233 389 40 %