Villaägarnas Riksförbund

Regeringen och byggbranschen måste ta ansvar för mögelhusskandalen

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 10:55 CEST

Idag överlämnar Villaägarna en lista med skarpa förslag på hur regeringen, byggbranschen och försäkringsbolagen bör agera när det gäller byggskandalen med enstegstätade fasader. Fasaderna möglar efter några år och skadorna uppgår idag till miljardbelopp, en nota som bygg- och försäkringsbranschen med stöd av gällande lagstiftning vill vältra över på konsumenterna.

De enstegstätade putsade riskfasaderna är en väggkonstruktion med puts på bakomliggande träregelvägg med fuktkänsliga väggmaterial. Det saknas luftspalt, som kan leda bort regn och fukt, vilket gör fasaderna mycket känsliga för fukt, om fogar inte håller tätt eller sprickor uppstår i putsen. Tusentals hus har redan drabbats  av skador och många fler kommer sannolikt att få stora problem i framtiden. Genom att hävda att problemet är ett s.k. utvecklingsfel – en situation där byggbolagen tror sig använda en fungerande byggteknik, men att tekniken senare visar sig orsaka problem – försöker parterna komma undan ansvar.

Villaägarna anser att staten måste ta ett ansvar för frågan eftersom man genom halvstatliga AB Bostadsgaranti sålt ihåliga byggfelsäkringar som kan visa sig vara värdelösa när de skulle behövas som mest.

– Genom att gömma sig bakom ett kryphål i den svenska lagstiftningen vill stora delar av såväl bygg- som försäkringsbranschen lägga hela ansvaret och reparationskostnaden på de enskilda konsumenterna – motsvarande en halv till en miljon kronor per hus, sägerUlf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I Villaägarnas skrivelse framförs krav på åtgärder för att staten, byggbranschen och försäkringsbranschen ska kunna anses ha tagit sitt ansvar.

  1. Reformera byggfelsförsäkringen så att den till skillnad från idag även täcker s.k. utvecklingsfel.
  2. Inför ROT-avdrag på upp till 500 000 kronor för dem som byggt ett hus med enstegstätad fasad.
  3. Initera ett samarbete mellan byggbransch, försäkringsbransch och stat om en byggfelsfond med vilken konsumenter som drabbats av byggutvecklingsfel kan göra upp i godo hellre än utdragna domstolsförhandlingar. 

– När det inte kostar något att bygga fel blir  bostadsbyggandet en experimentfabrik för byggföretagen, som riskfritt kan testa nya billiga byggmetoder. Vid utvecklingsfel ökar absurt nog intäkterna, då byggbolagen även kan ta betalt för att åtgärda de fel man har orsakat.  Samtidigt får konsumenterna gå till banken och försöka ta ytterligare lån. Det är en orimlig ordning som regeringen måste stoppa och som inte skulle accepteras på andra områden, säger Ulf Stenberg.

Läs skrivelsen på www.villaagarna.se

 

För mer information
Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 070-251 20 90
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.