Näringsdepartementet

Regeringen ökar anslaget till Rikstrafiken

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:03 CEST

Regeringen aviserar i vårpropositionen en höjning av anslagen till Rikstrafiken med 100 miljoner kronor per år 2007 och 2008.

I den nyligen presenterade transportpolitiska propositionen understryker regeringen att Rikstrafiken i sin upphandling av interregional persontrafik bör prioritera helhetssyn och samordning av trafiken. Tillskottet till Rikstrafiken på 100 miljoner kronor innebär dels att medel tillförs den viktiga analysverksamheten, dels att Rikstrafikens möjligheter att genom upphandling upprätthålla en tillfredsställande och stabil interregional kollektivtrafik ökar.

- Tillskottet till Rikstrafiken är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla det trafikutbud som regeringen genom Rikstrafiken idag finansierar. Sverige är ett till ytan stort land men glest befolkat. Det innebär att vi behöver satsa ytterligare resurser för att skapa goda kommunikationer för kvinnor och män runt om i vårt land, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Markus Nilsson
Departementssekreterare
08-405 50 96-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida för ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/61851)


-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459)