Miljöpartiet de gröna

Regeringen öppnar för mer smutsig diesel

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:38 CET

Idag beslutade skatteutskottets majoritet att man vill sänka skatten på den så kallade europadieseln, som idag tillhör miljöklass 3. Miljöpartiets ledamot i skatteutskottet Helena Leander reserverade sig mot beslutet:
- En ökad användning av europadiesel innebär högre utsläpp av hälsovådliga partiklar som dagens fordonspark inte kan hantera. Den enda vinsten är lägre dieselpriser, men det går helt på tvärs mot regeringens tidigare höjningar av dieselskatten av klimatskäl, säger Helena Leander.

Transportstyrelsen konstaterar att diesel av miljöklass 1 ger lägre halter av aromatiska kolväten som vid förbränningen ger upphov till hälsovådliga partikelutsläpp. I nyare motorer med krav på lägre avgasutsläpp och avgasefterbehandling blir skillnaden mindre, men enligt Transportstyrelsen står fordon med begränsad eller ingen rening av partiklar fortfarande för en betydande del av fordonsparken, framför allt när det gäller tunga fordon och mobila maskiner.

- Skatteutskottets majoritet motiverar sitt ställningstagande med att i princip alla personbilar kommer att ha låga partikelutsläpp år 2020. Men varför då redan nu sänka skatten för europadieseln och riskera människors hälsa? säger Helena Leander.

Transportstyrelsen skriver: ”Om man tittar på dieselanvändningen, går fortfarande cirka tre fjärdedelar till dessa otillräckligt renade fordon. Det tar tid att ställa om fordonsparken till sådana som renar utsläppen så pass bra att skillnaden mellan Mk 1-diesel och Europadiesel är försumbar.” Därutöver anger myndigheten att ”det är ganska tydligt i de flesta studier att CO2-utsläppen ifrån fordonet generellt blir lägre vid drift med Mk 1-diesel, åtminstone för tunga fordon.”

För vidare information:
Helena Leander 070-264 30 99
Caroline Kling, presschef 070-593 19 12

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook