Näringsdepartementet

Regeringen överlämnar en skrivelse om Inlandsinnovation AB till riksdagen

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:31 CET

Inlandsinnovation AB är ett nybildat statligt finansieringsbolag som med ett kapital på 2 miljarder kronor kommer att bidra med riskvillig finansiering för att skapa ökad tillväxt och utvecklingskraft i norra Sveriges inland.

Regeringen redogör i skrivelsen för inriktningen av bolagets verksamhet och dess organisationsmodell. Inlandsinnovation AB kommer att bidra till att potentialen i regionens tillgångar och entreprenörskap tas tillvara genom investeringar för ökad förädling och diversifiering av näringslivsstrukturen. Det handlar om att öka dynamiken i näringslivet och förstärka förutsättningarna för utveckling av små nya företag liksom etablering och utveckling av större verksamheter.

- Med Inlandsinnovation AB får entreprenörer i norra Sveriges inland tillgång till mer riskkapital. Detta kommer att skapa ökad tillväxt. Satsningen är en av de största som gjorts i regionen, säger näringsminister Maud Olofsson.

Värderingen av säkerheter i form av till exempel fastigheter är låg vilket gör det svårt att få finansiering vid ägarskiften och andra investeringar. Behovet av kompletterande finansiering i regionen är särskilt stort i företags tidiga skeden samt när det gäller större projekt med behov av långsiktigt kapital. I regionen finns stor potential för investeringar inom biobränslen, vindkraft, miljöteknik, inom mineralsektorn och destinationsutveckling. Kapital via Inlandsinnovation AB kan vara avgörande för att en investering ska kunna genomföras.

Administrationen i Inlandsinnovation AB kommer att hållas liten och effektiv. Bolaget ska ha som främsta uppgift att i samarbete med privata och offentliga finansieringaktörer nå ut till olika kategorier av kunder och branscher. Finansieringslösningar kommer att distribueras via samarbetspartners.

Den praktiska verksamheten i bolaget kommer att påbörjas efter det att riksdagen har behandlat regeringens skrivelse.

Erik Bratthall
Pressekreterare hos näringsminister Maud Olofsson
+46 72 743 31 57