Socialdepartementet

Regeringen överlämnar lagrådsremiss om försvars- och säkerhetsupphandling

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 14:50 CET

Regeringen har idag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag till ny lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Utgångspunkten för den nya lagen är ett EU-direktiv som reglerar upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet. Avsikten med de nya reglerna är att skapa ett system för upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet som är bättre anpassat för känsliga upphandlingar. Den nya lagen följer i stort den struktur som finns i nuvarande upphandlingslagstiftning men skapar större flexibilitet i upphandlingen av material och tjänster som är så känsliga att upphandling enligt de två vanliga, civila EU-direktiven inte är lämpligt. Reglerna kan tillämpas på upphandling av till exempel militär utrustning, utrustning av känslig karaktär och byggandet av lokaler för militära ändamål.

Den nya lagen innehåller också nya särskilt anpassade regler som ger möjlighet för de upphandlande myndigheterna och enheterna att ställa krav på sina leverantörer angående informationssäkerhet, försörjningstrygghet och konkurrensutsättning av underleverantörer.

Den nya lagstiftningen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 augusti 2011.

Läs mer om lagrådsremissen:
http://www.regeringen.se/sb/d/13408/a/152421