Finansdepartementet

Regeringen överlämnar lagrådsremiss om vidareanvändning av offentlig information

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 15:32 CETI lagrådsremissen föreslås en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn. Lagen reglerar bl.a. villkor och avgifter som myndigheter tillämpar för vidareutnyttjande av information. Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgarnas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

- Jag är glad över att vi idag har tagit ett stort steg närmre en lag för vidareanvändning av offentlig information. Den data som samlas in eller framställs av myndigheter kan ofta användas av andra aktörer i samhället och utgöra en grund för nya tjänster och företag. Till exempel kan meteorologisk data användas för att utveckla vädertjänster, geografisk information kan användas för olika positioneringstjänster och den officiella statistiken kan användas för att bevisa eller motbevisa argument i den offentliga debatten, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Offentlig information från svenska myndigheter används sedan länge i betydande omfattning för både kommersiella och ideella ändamål. Eftersom myndigheterna har betydande informationstillgångar av hög kvalitet i elektronisk form är potentialen för vidareutnyttjande stor. Det är enligt regeringens mening viktigt att förbättra förutsättningarna för återanvändning av information från myndigheter inom andra samhällsområden för både kommersiella och ideella ändamål.

Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI-direktivet, i svensk rätt. Regeringen kommer att återkomma med förslag för att främja vidareanvändandet av offentlig information.

Det föreslås att lagen träder i kraft den 1 juli 2010.Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Gustaf Johnssén
Ämnessakkunnig
08-405 19 45
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (http://www.regeringen.se/sb/d/12678/a/140505)