Statsrådsberedningen

Regeringen överlämnar Sveriges handlingsplan för tillväxt och sysselsättning till riksdagen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:17 CET

Idag, tisdag den 28 november, överlämnar regeringen Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2006 till 2008 till riksdagen. Samtidigt presenterar EU-minister Cecilia Malmström handlingsprogrammet för EU-kommissionen i Bryssel.

- Vi presenterar regeringens politik som ska lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Det handlar om ett stort antal reformförslag som konkret visar regeringens politik inom ramen för EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning, den så kallade Lissabonstrategin, säger EU-minister Cecilia Malmström.

- Vi redovisar ett omfattande reformarbete för de kommande åren för att göra det mer lönsamt att arbeta och minska utanförskapet, stärka det svenska företagsklimatet och Sveriges konkurrenskraft samt för att möta kommande utmaningar. Regeringens politik ligger i linje med Lissabonstrategins mål och riktlinjer och svarar väl upp mot EU-kommissionens synpunkter till Sverige som presenterades i framstegsrapporten till vårtoppmötet 2006, fortsätter Cecilia Malmström.

- Särskilt välkomnar regeringen arbetet med regelförbättring inom EU. Kommissionen har presenterat ett förslag på mål om 25 procent för minskning av företagens administrativa börda senast 2012. Oavsett detta har regeringen som mål att Sverige själv ska nå minst 25 procent till 2010, så alla bidrag från EU-nivån är välkomna, avslutar Cecilia Malmström.

Bakgrund
EU:s tillväxtstrategi lanserades av EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i Lissabon 2000. Avsikten är att EU:s medlemsstater på ett samordnat sätt ska möta de utmaningar Europa står inför i form av globalisering och en åldrande befolkning och de krav på ökad konkurrenskraft och väl fungerande välfärdssystem detta innebär.
De övergripande målsättningarna med EU:s tillväxtstrategi är att stärka Europas konkurrenskraft för att säkra en långsiktigt hållbar tillväxt, full sysselsättning och social sammanhållning.


Kontakt:
Elin Gunnarsson
Pressekreterare hos Cecilia Malmström
08-405 10 00
070-308 44 06
elin.gunnarsson@primeminister.ministry.se

Anna Odhner
Departementsråd
08-405 13 60
070-673 45 42
anna.odhner@primeminister.ministry.se



-------------------------
Läs mer
-------------------------
EU:s tillväxtstrategi - Lissabonstrategin (http://www.regeringen.se/sb/d/2504)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Skr. 2006/07:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008 (http://www.regeringen.se/sb/d/251/a/73215)