Försvarsdepartementet

Regeringen omfördelar försvarsbesparingar

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 15:45 CEST

Regeringen har idag beslutat att göra en omfördelning av de utgiftstak som lades på Försvarsmaktens ekonomiska ramar i juni i år.

Det lagda kravet på ekonomisk återhållsamhet under 2003 kvarstår, men en omfördelning görs mellan anslagen. Begränsningarna på förbandsanslaget lättas med 190 miljoner kronor under 2003 samtidigt som kraven på utgiftsbegränsande åtgärder inom materielanslaget ökas med motsvarande summa.

– Den militära utbildningen och övningsverksamheten är avgörande för att Sverige ska ha ett kompetent och fungerande försvar. Inför framtiden är det nödvändigt att hitta ett sätt att minska de fasta kostnaderna på förbandssidan för att kunna säkerställa en hög kvalitet på utbildning och övningar även vid konjunktursvängningar, säger försvarsminister Leni Björklund.

Dagens regeringsbeslut är ett resultat av den dialog som förts mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten för att minska de negativa effekterna av de utgiftsbegränsningar som är en följd av den rådande lågkonjunkturen.

Anna Birgerson, Pressekreterare
08-405 25 15, 070-388 72 72

Reidar Ljöstad, Departementsråd
08-405 26 32