Marknadsbolaget

Regeringen på rätt spår - 30 miljarder till Ostlänken

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 11:35 CEST

Den 29 augusti föreslog regeringen att 30 miljarder satsas på Ostlänken som möjliggör nya snabbtåg mellan Linköping och Järna. Det handlar om en del i en infrastruktursatsning på sammanlagt 55 miljoner.

- Satsningen på Ostlänken stärker vår regionala arbetsmarknad och konkurrenskraft, dessutom bidrar den till hela landets utveckling då vi står för en stor del av Sveriges stora och samhällsekonomiskt viktiga pendlingstrafik. Satsningarna på infrastruktur i en storstadsregion som vår gör stor skillnad, säger Elin Brozén, vd vid Marknadsbolaget – East Sweden och tillägger: dessutom förbättras miljön då fler kan pendla och resa med tåg.

- Med Ostlänken knyts två av Sveriges största arbets- och tjänstemarknader samman. Det är guldläge för vår region på många sätt, inte bara att vi får access till Stockholm utan också att vi kan intensifiera vårt eget pendlingsnät, fortsätter Elin Brozén.

Den 19-20 september är regionen på plats på Business Arena i Stockholm, Sveriges största investeringsmässa för fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.
- Beskedet om satsningen på Ostlänken ger regionen helt nya förutsättningar och konkurrensfördelar och inte minst framtidstro. Vi kommer att få se fler företagsetableringar, mer bostadsbyggande och större inflyttning. Med en större arbetsmarknadsregion följer större valmöjligheter och högre attraktivitet, avslutar Elin Brozén.

Den samlade infrastruktursatsningen kommer att presenteras i budgetpropositionen den 20 september och i infrastrukturpropositionen senare i höst.
Läs mer i regeringens promemoria Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 

East Sweden är ett samarbete mellan näringsliv, offentlighet och universitet. Samarbetet har utgångspunkt i Östergötland och städerna Linköping och Norrköping.