Naturvetarna

Regeringen på rätt väg om life science - men helheten saknas fortfarande

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2012 21:23 CEST

Naturvetarna välkomnar den satsning på life science som regeringen idag presenterade under sitt besök på Sweden Science for Life Laboratory. 

Naturvetarna har drivit frågan om ett institut inom life science. SciLifeLab är ett forskningsinstitut och behöver kompletteras med andra nyckelfunktioner för att fånga hela värdekedjan från den första forskningsidén till en färdig produkt på marknaden. Det handlar förutom forskningen även om villkoren för utveckling och produktion inom företagen och om sjukvården.

För att Sverige ska stå sig starkt inom området även i framtiden krävs samverkan mellan forskning, näringsliv och sjukvård, menar Frida Lawenius, chef för Kommunikation och samhälle på Naturvetarna. 

I den satsning inom life science som presenterades idag finns även resurser avsatta för institut inom processutveckling och läkemedelsutveckling, men utan någon närmare precisering.

- Det råder fortfarande osäkerhet kring vad som kommer att hända med de unika kompetenser och miljöer som finns på AstraZeneca i Södertälje, säger Frida Lawenius. Det handlar om den viktiga värdekedjan med kunskaper om hela processen kring läkemedelsutveckling, om den tidiga läkemedelsutvecklingen och inte minst om det unika toxikologiska laboratoriet, som inte nämns av regeringen idag.

Nu väntar vi på att regeringen i budgetpropositionen i nästa vecka ska presentera en sammanhållen strategi för life science området. En strategi innehållande satsningar på de unika kompetenser och miljöer som vi redan har byggt upp och som riskerar att gå förlorade om inte åtgärder vidtas nu.

 

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.